logo
Kategorier
Bolig Urbanisme

Floa Brygge

Floa Brygge

300 Boliger
Fredrikstad

Areal: 25 000 m2
Status: Ikke bygget

Utbyggingsområdet ligger mellom elven og det eksisterende boligfeltet Gressvik Floa. Området har vært brukt av båtindustrien og har mye asfalt og impermeable overflater. Dette området har et stort potensial til å bli en unik og fremgangsrik elvebydel. Overgangen fra industri- til boligområde er en mulighet til å gjeninnføre biologisk mangfold og tilbakeføre elvebredden til det offentlige rom.

Deler av prosjektet ligger i området som skal vurderes for kulturmiljø. Prosjektets struktur og arkitektur er derfor tilpasset den eksisterende bebyggelsen. Siktlinjene fra boligområdet er tatt hensyn til i utformingen og danner store åpninger gjennom området. Bygningene skråner mot de eksisterende husene og hovedgården på Gressvik for å åpne utsikten enda mer.

Det skapes hyggelige og attraktive nabolag med et naturnært bomiljø og uformelle møteplasser. Elvefronten knytter sammen serviceområdene langs elven, fra havnen, lekeplassen i nabolaget og en kafé ved fergeleiet, noe som revitaliserer området og gjør det tilgjengelig for alle. Prosjektet gjenoppretter biologisk mangfold og grøntområder i nabolaget. Dette gir god livskvalitet og mulighet for ulike utendørsaktiviteter.

Bygningene er hovedsakelig orientert i nord-sør-retning. Dette gjør at sollyset kan trenge inn i de felles og private uteområdene hele dagen. I tillegg er det en effektiv orientering for naturlig ventilasjon, og strekker seg mot vest og øst, noe som øker de eksponerte fasadene mot utsikten. Terrassene og balkongene er ideelt eksponert mot elven eller solnedgangen.

Kategorier
Bolig

Trosvik Torv

Trosvik Torv

6 Boliger
Fredrikstad

Areal: 240 m2
Status: Pågående

Prosjektet er inspirert av sveitsisk jugendstil fra 1900-1920-tallet, som er fremtredende i nabolaget, og tar sikte på å revitalisere den urbane strukturen med tanke på bevaring, men samtidig tilpasse den til dagens standarder.

Hjørnebygningen, som vender mot Trosvik Torv Park, er i dialog med de omkringliggende bygningene i gatene og knutepunktene rundt. Mansardtak og gatehjørnegavler er karakteristiske for denne delen av byen, og bygningens proporsjoner samsvarer med omgivelsene.

Mens første etasje har et rent uttrykk for den tradisjonelle stilen, har taket og første etasje fått en mer moderne stil og større vinduer. Det er en leken dikotomi, med respekt for fortiden, men også progressiv og oppdatert av sin tid.

I et forsøk på å videreføre den typiske strukturen i det urbane området den ligger i, tilpasser denne boligblokken det individuelle bygget til det kollektive uten å miste fordelene ved begge deler.

Det er en kompakt frittstående konstruksjon med funksjonelle tverrgående leiligheter, som hver har tilgang til hagen i bakgården.

Kategorier
Enebolig

Sjølund

Sjølund

Enebolig
Fredrikstad

Areal: 120 m2
Status: Ferdigstilt

Utvidelsen av en liten eksisterende bygning på Kjøkøya dupliserer det gamle husets volum og danner den nye fløyen av boligen rundt en terrasse for å beskytte den mot vinden. De to nye delene av bygningen er forbundet til det gamle huset med en glasstunnel, og til hverandre i ytterkantene. De danner et sammenhengende tak som bølger langs de to påfølgende gavltakene. Fra den overbygde inngangen på baksiden og hele veien til stuen på forsiden. Dette store rommet har et stort karnappvindu mot Kjøkøysund, samt kunst fra eierens personlige samling.

Fasadene er kledd med dype furubjelker og lever i takt med solens gang på himmelen. Skyggene mellom beslagene endrer seg kontinuerlig, og den naturlige furukledningen vil få patina over tid. En stor terrasse mot havet strekker seg over terrenget, mens husets volumer hviler på et solid steinfundament, inspirert av det steinete området og de strukturelle teknikkene til de eksisterende bygningene på stedet.

Fotograf: Einar Aslaksen

Kategorier
Bolig Urbanisme

Stjernehagen

Stjernehagen

130 Boliger
Fredrikstad

Areal: 13 000 m2
Status: Pågående

I dette parallelloppdraget ble Line Solgaard Arkitekter valgt som arkitekt for utviklingen av Stjernehall-tomten i Fredrikstad. Vinnerprosjektet ble utviklet i samarbeid med Studio Sted, NaturRestauering, Erichsen & Horgen og byutviklings- og samfunnsforsker Erling Dokk Holm.

Naturen og nabolaget er hovedtrekkene i dette boligprosjektet. Det eksisterende grøntdraget som fører til skogen er bevart og bekrefter kontinuiteten, både i bruk for ikke å forstyrre beboernes vaner, og fysisk ved å knytte prosjektet til byen og skogområdet i randsonen. Grøntdraget gir tilgang til de forskjellige delene av nabolaget, som rommer lekeplasser, drivhus, utendørs treningsapparater og gir nærhet til grøntarealer for hvert hjem, men bidrar også til regnvannshåndtering takket være regnsjikt.

Boligene er organisert rundt tre gårdsrom. En rekke boligtyper og -størrelser sikrer et dynamisk nabolag, noe som gjør boligene tilgjengelige for et bredt spekter av familietyper og fremmer sosialt mangfold. Hver bygning har inngang fra fellesområdet på gårdsplassen, noe som sikrer spontane sosiale interaksjoner for å forhindre sosial isolasjon. I tillegg har hver bolig tilgang til private hager eller godt solbelyste terrasser. Dette prosjektet søker å forbedre naboforholdene ved å skape en bærekraftig livsstil og fellesskapsfølelse.

Kategorier
Bolig Urbanisme Transformasjon

Veum Hageby

Veum Hageby

250 Boliger
Fredrikstad

Areal: 17 000 m2
Status: Pågående

Dette hagebyinspirerte nabolagsprosjektet i utkanten av Fredrikstad fokuserer på livskvalitet, fellesskap og natur. Prosjektet er tegnet i samarbeid med Studio Sted og Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Det har mange bygningstypologier, samlet rundt felles gårdsrom og omgitt av offentlige parker. Denne utformingen fremmer sosial interaksjon og sosialt mangfold for å skape en følelse av fellesskap og forbedre samspillet mellom naboene. For å oppnå en betydelig grad av selvforsyning huser noen av bygningene butikker og småbedrifter, offentlige hager og parseller gir mulighet til å dyrke grønnsaker, og parkene har lekeplasser og utendørs idrettsanlegg. På denne måten er livet i nabolaget svært selvbærende og fremmer den lokale økonomien for en bærekraftig livsstil.

Bygningstypologiene i prosjektet varierer fra rekkehus til mer tettbebygde leiligheter, i tillegg til rehabilitering og bevaring av eksisterende bygninger. Bevaring av eksisterende bygninger er både en miljøvennlig måte å redusere byggekostnadene på, men også en måte å bevare stedets identitet på og revitalisere bygninger som ellers ville stått ubrukelige med bare mindre inngrep.

Kategorier
Kontor og næringsbygg

Solid Hovedkontor

Solid – Hovedkontor

Kontorbygning
Fredrikstad

Areal: 8 000 m2
Status: Pågående

Det nye hovedkontoret til Solid Group er et eksempel på et passivt kontorbygg. Det bruker mange miljøvennlige løsninger. Den utstrakte bruken av massivtre som en fornybar ressurs, i alt fra hovedkonstruksjonsmaterialet til kledning og vinduskarmer, gjør det til et av de sjeldne kontorbyggene i Norge som kun består av tre. I tillegg til solcellepaneler, passiv kjøling og oppvarming, avfalls- og regnvannshåndtering fokuserer forslaget på miljøvennlige løsninger.

Det kompakte bygget er konstruert rundt et gigantisk atrium som regulerer bygningens inneklima både sommer og vinter. Det er det sentrale elementet i bygningen, en obligatorisk passasje når man går fra inngangen til trappen opp til arbeidsplassene. Sosiale områder og møtepunkter, som gradvis går fra aktive nær atriet til rolige nær arbeidsområdene, er spredt på vei til etasjene for å variere de ansattes muligheter og fremme spontane møter for å forhindre isolasjon og skape et mer sosialt og stimulerende arbeidsmiljø.

Kategorier
Kontor og næringsbygg

Uloba Headquarters

Uloba hovedkontor

Kontorbygning
Drammen

Areal: 18 000 m2
Status: Pågående

Prosjektet har som mål å knytte de beste kvalitetene i nærområdet til tomten. Det danner et nettverk av overbygde stier mot og innenfor det høyteknologiske og moderne campusområdet til Ulobas hovedkontor.

I tillegg vil vi gjennom dette prosjektet fremme en ny måte å tenke tilgjengelighet og bærekraft på som kan inspirere fremtidige prosjekter og livsstil. Prosjektet er derfor en del av FutureBuilt-programmet, som oppmuntrer til klimanøytrale og bærekraftige byprosjekter i Oslo-området. Prosjektet har som mål å bli sertifisert med høyeste karakter i henhold til BREEAM-NOR-sertifiseringen og oppfylle alle krav til passivhus- og energiløsninger. Takket være dette vil Uloba hovedkontor bli et av Futurebuilt sine pilotprosjekter og brukt som et signalprosjekt for å endre måten bygninger og byområder utvikles på.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, Google fonts og Adobe Fonter for å analysere og forbedre brukeropplevelsen.