logo

Veum Hageby

250 Boliger
Fredrikstad

Areal: 17 000 m2
Status: Pågående

Dette hagebyinspirerte nabolagsprosjektet i utkanten av Fredrikstad fokuserer på livskvalitet, fellesskap og natur. Prosjektet er tegnet i samarbeid med Studio Sted og Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Det har mange bygningstypologier, samlet rundt felles gårdsrom og omgitt av offentlige parker. Denne utformingen fremmer sosial interaksjon og sosialt mangfold for å skape en følelse av fellesskap og forbedre samspillet mellom naboene. For å oppnå en betydelig grad av selvforsyning huser noen av bygningene butikker og småbedrifter, offentlige hager og parseller gir mulighet til å dyrke grønnsaker, og parkene har lekeplasser og utendørs idrettsanlegg. På denne måten er livet i nabolaget svært selvbærende og fremmer den lokale økonomien for en bærekraftig livsstil.

Bygningstypologiene i prosjektet varierer fra rekkehus til mer tettbebygde leiligheter, i tillegg til rehabilitering og bevaring av eksisterende bygninger. Bevaring av eksisterende bygninger er både en miljøvennlig måte å redusere byggekostnadene på, men også en måte å bevare stedets identitet på og revitalisere bygninger som ellers ville stått ubrukelige med bare mindre inngrep.