logo

Om firmaet

Line Solgaard Arkitekter AS er et veletablert arkitektkontor fra 2012, med base i Fredrikstad og Oslo. Kontoret jobber med arkitektur i alle skalaer, og med stor variasjon av kompleksitet.

Kompetanse
Line Solgaard er grunnlegger og partner, og kontoret har lang erfaring og spesiell kompetanse innen universell utforming, miljø- og energiprosjektering, BREEAM-sertifisering og antikvarisk rehabilitering av verneverdige bygg.

BIM
Vi prosjekterer i BIM som gjør det enkelt å samarbeide med andre faggrupper og internt på kontoret, samt for presentasjon av 3D-modell for kunde. Det er en effektiv arbeidsmåte som gjør at vi får mer tid til å være kreative og lage god arkitektur.

Samarbeid
Vi samarbeider tett med flere andre kontorer. Vi kan i forkant av ethvert større prosjekt hente ekstra kapasitet og kompetanse utenfra, og vi har knyttet til oss konsulenter som kan bidra konkret inn i prosjekter med løsningshjelp.

«Vår ambisjon er at det vi designer skal ha et langsiktig perspektiv, være robust og eldes med verdighet.»

Organisering av oppdrag

Vi vil at alle prosjekter gjennomføres med de riktige og nødvendige ressurser. Dette er viktig både for kunden og oss. Vi har en oversiktlig organisasjon og beslutningsveiene er korte. Kontinuitet er viktig for kvaliteten og økonomien i et prosjekt.

Hvert prosjekt har en ansvarlig prosjektleder, som organiserer prosjektet innad på kontoret, og som har overordnet ansvar for løsninger, gjennomføring, fremdrift og økonomi. Hver medarbeider har ansvar for sitt utførte arbeid, og samarbeider tett med prosjektleder.

Prosjektlederen ivaretar kontakten mot oppdragsgiveren, og eventuelle samarbeidende konsulenter. Som prosjektleder vil vi også organisere andre fag, og ha ansvaret for å koordinere disse. Det er viktig med tverrfaglig forståelse, åpenhet og problemløsing underveis i hele prosessen.

Kvalitetssikring

Vi har et kvalitetssikringssystem som brukes aktivt i alle prosjektsammenhenger. Vi har egen KS ansvarlig som svarer for kontinuerlig oppdatering av våre KS rutiner. Alle medarbeidere er innsatt i dette arbeidet, og har høyt fokus på kvalitetssikring.

Vi mener at arkitektur skjer i møtet mellom mennesker. Vi gjennomfører alle oppgaver med entusiasme, menneskelighet og profesjonell dyktighet.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, Google fonts og Adobe Fonter for å analysere og forbedre brukeropplevelsen.