logo
Stjernehagen_featured

Vårt samfunnsansvar

Vi i Line Solgaard Arkitekter er bevisste på vårt samfunnsansvar, og har forpliktet oss til å være en pådriver for en bærekraftig utvikling.

Vårt bærekraftsengasjement reflekteres gjennom vårt engasjement for FNs bærekraftsmål 11 – om bærekraftige byer og lokalsamfunn, samt bærekraftsmål 12 – om ansvarlig forbruk og produksjon. Vi jobber aktivt for å utvikle og implementere løsninger som fremmer bærekraftig urbanisering og reduserer vårt økologiske fotavtrykk gjennom ansvarlig ressursbruk.

BREEAM-NOR AP
Vi er stolte av å være godkjent BREEAM-NOR AP, og vi har god kompetanse innen miljøriktig design- og utviklingsprosesser.

Grønn byggallianse
Vi er medlem av Grønn byggallianse og bidrar til å forme fremtiden for en miljøvennlig bygg-, anlegg- og eiendomssektor .

Miljøfyrtårnsertifisert
Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og tar målrettede skritt mot bærekraft gjennom systematisk arbeid med miljøtiltak i prosjekter og egen drift.

Som arkitekter tar vi vårt samfunnsansvar på alvor og ønsker å bidra til bærekraftig utvikling.
Vi har spesiell erfaring og kompetanse, og hjelper utbyggere med:

  • BREEAM
  • Rehabilitering og transformasjon
  • Vern og bevaring
  • Stedstilpasning
  • Sosialt bærekraftige prosjekter

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi anerkjenner vårt samfunnsansvar og at våre prosjekter former og påvirker omgivelsene våre. Vi skal bidra til å utforme og planlegge byer og lokalsamfunn på en måte som fremmer inkludering, bærekraft og bevaring av kultur- og naturarv. Gjennom våre prosjekter kan vi skape arkitektoniske løsninger som fremmer sosial bærekraft og reduserer miljøpåvirkningen fra bygninger og tilhørende infrastruktur.

Vi tar særlig ansvar for:

  • Delmål 11.3 en inkluderende og bærekraftig urbanisering  
  • Delmål 11.4 å verne og sikre verdens kultur- og naturarv
  • Delmål 11.6 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal foreslå å bruke materialer og konstruksjoner som reduserer behovet for nye ressurser, i våre prosjekter. Dette betyr økt bruk av ombruk, gjenbruk og redesign, samt produkter framstilt av resirkulerte materialer. Materialene vi velger skal være holdbare, enkle å vedlikeholde og skape et sunt inneklima. Vi stiller bærekraftkrav til våre leverandører og samarbeidspartnere, samtidig som vi skal bidra til å minimere avfall på byggeplassen og redusere utslipp gjennom hele byggets levetid.

Vi tar særlig ansvar for:

  • Delmål 12.2 en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser
  • Delmål 12.5 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

Vi er medlem av Grønn Byggallianse og godkjent BREEAM-NOR AP, og jobber aktivt med å minimere miljøpåvirkningen i prosjektene våre.

Logoer Medlem Grønn Byggallianse og Miljøfyrtårn