logo

Floa Brygge

300 Boliger
Fredrikstad

Areal: 25 000 m2
Status: Ikke bygget

Utbyggingsområdet ligger mellom elven og det eksisterende boligfeltet Gressvik Floa. Området har vært brukt av båtindustrien og har mye asfalt og impermeable overflater. Dette området har et stort potensial til å bli en unik og fremgangsrik elvebydel. Overgangen fra industri- til boligområde er en mulighet til å gjeninnføre biologisk mangfold og tilbakeføre elvebredden til det offentlige rom.

Deler av prosjektet ligger i området som skal vurderes for kulturmiljø. Prosjektets struktur og arkitektur er derfor tilpasset den eksisterende bebyggelsen. Siktlinjene fra boligområdet er tatt hensyn til i utformingen og danner store åpninger gjennom området. Bygningene skråner mot de eksisterende husene og hovedgården på Gressvik for å åpne utsikten enda mer.

Det skapes hyggelige og attraktive nabolag med et naturnært bomiljø og uformelle møteplasser. Elvefronten knytter sammen serviceområdene langs elven, fra havnen, lekeplassen i nabolaget og en kafé ved fergeleiet, noe som revitaliserer området og gjør det tilgjengelig for alle. Prosjektet gjenoppretter biologisk mangfold og grøntområder i nabolaget. Dette gir god livskvalitet og mulighet for ulike utendørsaktiviteter.

Bygningene er hovedsakelig orientert i nord-sør-retning. Dette gjør at sollyset kan trenge inn i de felles og private uteområdene hele dagen. I tillegg er det en effektiv orientering for naturlig ventilasjon, og strekker seg mot vest og øst, noe som øker de eksponerte fasadene mot utsikten. Terrassene og balkongene er ideelt eksponert mot elven eller solnedgangen.

Dette nettstedet bruker Google Analytics, Google fonts og Adobe Fonter for å analysere og forbedre brukeropplevelsen.