logo
Kategorier
Uncategorized

Oslo bys arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris

Utstilling
Oslo

Areal: Varierer
Status: Ferdigstilt

Oslo bys arkitekturpris deles ut årlig og har som mål å fremheve den nyeste og beste arkitekturen i hovedstaden, samt å stimulere og øke publikums interesse for arkitektur og byutvikling. Line Solgaard Arkitekter har vært med på å arrangere utstillingen siden 2015, som en del av Oslo arkitekturtriennale.

Vi har hatt et sterkt fokus på miljø i utviklingen av årets konsept. Derfor er alle rammer og dører i utstillingen laget av resirkulerte og gjenbrukte materialer. Rammeverkets trekantede fagverk er inspirert av den norske «hjelleren», en tradisjonell trekonstruksjon som brukes til å tørke fisk. Utstillingskonstruksjonen er tynget av trekassefundamenter fylt med jord for å forankre konstruksjonen på plass og som blomsterpotter. Den inneholder ulike informasjonstavler, bilderammer og modeller om arkitekturprosjektene som vises på triennalen.

Fotograf: Sebastian Sanders