logo
Kategorier
Bolig Urbanisme

Leilighetsbygg

Leilighetsbygg

Bolig
Fredrikstad

Størrelse: 640 kvm
Status: Pågående

I dialog med omkringliggende bebyggelse er det nye leilighetsbygget på Utsikten en moderne nytolkning av de nærliggende studentboligene fra 70-tallet. 

Bygget ligger i et bratt og eksponert svaberg, og står på en solid betongbase tilpasset topografien. Trestrukturen strekker seg utover med store balkonger og brede takutstikk. De synlige bjelkene i taket, materialiteten, bygningens proporsjoner og bidrar til å lese strukturen og gir bygget et japandisk tilsnitt.

Hver leilighet i bygningens tre etasjer får en enestående og åpen utsikt over Glomma, Gamlebyen, Fredrikstadbrua og helt til sjøen.

Add Your Heading Text Here

Kategorier
Bolig Urbanisme

Floa Brygge

Floa Brygge

300 Boliger
Fredrikstad

Areal: 25 000 m2
Status: Ikke bygget

Utbyggingsområdet ligger mellom elven og det eksisterende boligfeltet Gressvik Floa. Området har vært brukt av båtindustrien og har mye asfalt og impermeable overflater. Dette området har et stort potensial til å bli en unik og fremgangsrik elvebydel. Overgangen fra industri- til boligområde er en mulighet til å gjeninnføre biologisk mangfold og tilbakeføre elvebredden til det offentlige rom.

 

Deler av prosjektet ligger i området som skal vurderes for kulturmiljø. Prosjektets struktur og arkitektur er derfor tilpasset den eksisterende bebyggelsen. Siktlinjene fra boligområdet er tatt hensyn til i utformingen og danner store åpninger gjennom området. Bygningene skråner mot de eksisterende husene og hovedgården på Gressvik for å åpne utsikten enda mer.

 

Det skapes hyggelige og attraktive nabolag med et naturnært bomiljø og uformelle møteplasser. Elvefronten knytter sammen serviceområdene langs elven, fra havnen, lekeplassen i nabolaget og en kafé ved fergeleiet, noe som revitaliserer området og gjør det tilgjengelig for alle. Prosjektet gjenoppretter biologisk mangfold og grøntområder i nabolaget. Dette gir god livskvalitet og mulighet for ulike utendørsaktiviteter.

 

Bygningene er hovedsakelig orientert i nord-sør-retning. Dette gjør at sollyset kan trenge inn i de felles og private uteområdene hele dagen. I tillegg er det en effektiv orientering for naturlig ventilasjon, og strekker seg mot vest og øst, noe som øker de eksponerte fasadene mot utsikten. Terrassene og balkongene er ideelt eksponert mot elven eller solnedgangen.

 

Kategorier
Bolig Urbanisme

Stjernehagen

Stjernehagen

130 Boliger
Fredrikstad

Areal: 13 000 m2
Status: Pågående

I dette parallelloppdraget ble Line Solgaard Arkitekter valgt som arkitekt for utviklingen av Stjernehall-tomten i Fredrikstad. Vinnerprosjektet ble utviklet i samarbeid med Studio Sted, NaturRestauering, Erichsen & Horgen og byutviklings- og samfunnsforsker Erling Dokk Holm.

Naturen og nabolaget er hovedtrekkene i dette boligprosjektet. Det eksisterende grøntdraget som fører til skogen er bevart og bekrefter kontinuiteten, både i bruk for ikke å forstyrre beboernes vaner, og fysisk ved å knytte prosjektet til byen og skogområdet i randsonen. Grøntdraget gir tilgang til de forskjellige delene av nabolaget, som rommer lekeplasser, drivhus, utendørs treningsapparater og gir nærhet til grøntarealer for hvert hjem, men bidrar også til regnvannshåndtering takket være regnsjikt.

Boligene er organisert rundt tre gårdsrom. En rekke boligtyper og -størrelser sikrer et dynamisk nabolag, noe som gjør boligene tilgjengelige for et bredt spekter av familietyper og fremmer sosialt mangfold. Hver bygning har inngang fra fellesområdet på gårdsplassen, noe som sikrer spontane sosiale interaksjoner for å forhindre sosial isolasjon. I tillegg har hver bolig tilgang til private hager eller godt solbelyste terrasser. Dette prosjektet søker å forbedre naboforholdene ved å skape en bærekraftig livsstil og fellesskapsfølelse.

Kategorier
Bolig Urbanisme Transformasjon

Veum Hageby

Veum Hageby

250 Boliger
Fredrikstad

Areal: 17 000 m2
Status: Pågående

Dette hagebyinspirerte nabolagsprosjektet i utkanten av Fredrikstad fokuserer på livskvalitet, fellesskap og natur. Prosjektet er tegnet i samarbeid med Studio Sted og Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Det har mange bygningstypologier, samlet rundt felles gårdsrom og omgitt av offentlige parker. Denne utformingen fremmer sosial interaksjon og sosialt mangfold for å skape en følelse av fellesskap og forbedre samspillet mellom naboene. For å oppnå en betydelig grad av selvforsyning huser noen av bygningene butikker og småbedrifter, offentlige hager og parseller gir mulighet til å dyrke grønnsaker, og parkene har lekeplasser og utendørs idrettsanlegg. På denne måten er livet i nabolaget svært selvbærende og fremmer den lokale økonomien for en bærekraftig livsstil.

Bygningstypologiene i prosjektet varierer fra rekkehus til mer tettbebygde leiligheter, i tillegg til rehabilitering og bevaring av eksisterende bygninger. Bevaring av eksisterende bygninger er både en miljøvennlig måte å redusere byggekostnadene på, men også en måte å bevare stedets identitet på og revitalisere bygninger som ellers ville stått ubrukelige med bare mindre inngrep.

Kategorier
Bolig Urbanisme

Værste Vest

Værste Vest

Boliger
Fredrikstad

Areal: 57 500 m2
Parallelloppdrag, ikke bygget

FMV-vest skal omdannes fra skipsdokk og industri til byliv. Her er det mange muligheter, og området vil bli utviklet over mange år fremover.