logo

Stjernehagen

130 Boliger
Fredrikstad

Areal: 13 000 m2
Status: Pågående

I dette parallelloppdraget ble Line Solgaard Arkitekter valgt som arkitekt for utviklingen av Stjernehall-tomten i Fredrikstad. Vinnerprosjektet ble utviklet i samarbeid med Studio Sted, NaturRestauering, Erichsen & Horgen og byutviklings- og samfunnsforsker Erling Dokk Holm.

Naturen og nabolaget er hovedtrekkene i dette boligprosjektet. Det eksisterende grøntdraget som fører til skogen er bevart og bekrefter kontinuiteten, både i bruk for ikke å forstyrre beboernes vaner, og fysisk ved å knytte prosjektet til byen og skogområdet i randsonen. Grøntdraget gir tilgang til de forskjellige delene av nabolaget, som rommer lekeplasser, drivhus, utendørs treningsapparater og gir nærhet til grøntarealer for hvert hjem, men bidrar også til regnvannshåndtering takket være regnsjikt.

Boligene er organisert rundt tre gårdsrom. En rekke boligtyper og -størrelser sikrer et dynamisk nabolag, noe som gjør boligene tilgjengelige for et bredt spekter av familietyper og fremmer sosialt mangfold. Hver bygning har inngang fra fellesområdet på gårdsplassen, noe som sikrer spontane sosiale interaksjoner for å forhindre sosial isolasjon. I tillegg har hver bolig tilgang til private hager eller godt solbelyste terrasser. Dette prosjektet søker å forbedre naboforholdene ved å skape en bærekraftig livsstil og fellesskapsfølelse.