logo
Kategorier
Bolig Urbanisme Transformasjon

Veum Hageby

Veum Hageby

250 Boliger
Fredrikstad

Areal: 17 000 m2
Status: Pågående

Dette hagebyinspirerte nabolagsprosjektet i utkanten av Fredrikstad fokuserer på livskvalitet, fellesskap og natur. Prosjektet er tegnet i samarbeid med Studio Sted og Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Det har mange bygningstypologier, samlet rundt felles gårdsrom og omgitt av offentlige parker. Denne utformingen fremmer sosial interaksjon og sosialt mangfold for å skape en følelse av fellesskap og forbedre samspillet mellom naboene. For å oppnå en betydelig grad av selvforsyning huser noen av bygningene butikker og småbedrifter, offentlige hager og parseller gir mulighet til å dyrke grønnsaker, og parkene har lekeplasser og utendørs idrettsanlegg. På denne måten er livet i nabolaget svært selvbærende og fremmer den lokale økonomien for en bærekraftig livsstil.

Bygningstypologiene i prosjektet varierer fra rekkehus til mer tettbebygde leiligheter, i tillegg til rehabilitering og bevaring av eksisterende bygninger. Bevaring av eksisterende bygninger er både en miljøvennlig måte å redusere byggekostnadene på, men også en måte å bevare stedets identitet på og revitalisere bygninger som ellers ville stått ubrukelige med bare mindre inngrep.

Kategorier
Kultur & Skole Transformasjon

Lyse Montesorriskole

Lyse Montessoriskole

Skole
Oslo

Areal: 1  200 m2
Status: Ferdigstilt

Vi har gjennomført rehabiliteringen av den bevaringsverdige bygningen til Lyse Montessoriskole. Villa Lyse på Ullern ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og er i dag en barneskole.

Ettersom en bevaringsverdig bygning er fredet, har det over tid blitt gjort mindre utvendige og innvendige inngrep for å bevare de opprinnelige kvalitetene, som gulv, tak, dører og vinduer i hovedfløyen, samtidig som rommene og bruken av bygningen er oppdatert i henhold til de moderne behovene til Montessori sitt pedagogisk system.