logo
Kategorier
Bolig Urbanisme Transformasjon

Veum Hageby

Veum Hageby

250 Boliger
Fredrikstad

Areal: 17 000 m2
Status: Pågående

Dette hagebyinspirerte nabolagsprosjektet i utkanten av Fredrikstad fokuserer på livskvalitet, fellesskap og natur. Prosjektet er tegnet i samarbeid med Studio Sted og Ghilardi+Hellsten Arkitekter. Det har mange bygningstypologier, samlet rundt felles gårdsrom og omgitt av offentlige parker. Denne utformingen fremmer sosial interaksjon og sosialt mangfold for å skape en følelse av fellesskap og forbedre samspillet mellom naboene. For å oppnå en betydelig grad av selvforsyning huser noen av bygningene butikker og småbedrifter, offentlige hager og parseller gir mulighet til å dyrke grønnsaker, og parkene har lekeplasser og utendørs idrettsanlegg. På denne måten er livet i nabolaget svært selvbærende og fremmer den lokale økonomien for en bærekraftig livsstil.

Bygningstypologiene i prosjektet varierer fra rekkehus til mer tettbebygde leiligheter, i tillegg til rehabilitering og bevaring av eksisterende bygninger. Bevaring av eksisterende bygninger er både en miljøvennlig måte å redusere byggekostnadene på, men også en måte å bevare stedets identitet på og revitalisere bygninger som ellers ville stått ubrukelige med bare mindre inngrep.

Kategorier
Kontor

Solid – Hovedkontor

Solid – Hovedkontor

Kontorbygning
Fredrikstad

Areal: 8 000 m2
Status: Pågående

Det nye hovedkontoret til Solid Group er et eksempel på et passivt kontorbygg. Det bruker mange miljøvennlige løsninger. Den utstrakte bruken av massivtre som en fornybar ressurs, i alt fra hovedkonstruksjonsmaterialet til kledning og vinduskarmer, gjør det til et av de sjeldne kontorbyggene i Norge som kun består av tre. I tillegg til solcellepaneler, passiv kjøling og oppvarming, avfalls- og regnvannshåndtering fokuserer forslaget på miljøvennlige løsninger.

Det kompakte bygget er konstruert rundt et gigantisk atrium som regulerer bygningens inneklima både sommer og vinter. Det er det sentrale elementet i bygningen, en obligatorisk passasje når man går fra inngangen til trappen opp til arbeidsplassene. Sosiale områder og møtepunkter, som gradvis går fra aktive nær atriet til rolige nær arbeidsområdene, er spredt på vei til etasjene for å variere de ansattes muligheter og fremme spontane møter for å forhindre isolasjon og skape et mer sosialt og stimulerende arbeidsmiljø.