logo

Solid – Hovedkontor

Kontorbygning
Fredrikstad

Areal: 8 000 m2
Status: Pågående

Det nye hovedkontoret til Solid Group er et eksempel på et passivt kontorbygg. Det bruker mange miljøvennlige løsninger. Den utstrakte bruken av massivtre som en fornybar ressurs, i alt fra hovedkonstruksjonsmaterialet til kledning og vinduskarmer, gjør det til et av de sjeldne kontorbyggene i Norge som kun består av tre. I tillegg til solcellepaneler, passiv kjøling og oppvarming, avfalls- og regnvannshåndtering fokuserer forslaget på miljøvennlige løsninger.

Det kompakte bygget er konstruert rundt et gigantisk atrium som regulerer bygningens inneklima både sommer og vinter. Det er det sentrale elementet i bygningen, en obligatorisk passasje når man går fra inngangen til trappen opp til arbeidsplassene. Sosiale områder og møtepunkter, som gradvis går fra aktive nær atriet til rolige nær arbeidsområdene, er spredt på vei til etasjene for å variere de ansattes muligheter og fremme spontane møter for å forhindre isolasjon og skape et mer sosialt og stimulerende arbeidsmiljø.