Categories
Forside

Oredalstunet

Oredalstunet

Eneboliger
Oredalen, Fredrikstad 

Størrelse: 120 – 207 m²
Status: Pågående

I samarbeid med Solid Prosjekt har vi vært med på å utvikle 7 nye og moderne eneboliger i Oredalen. Utbyggingsområdet vil bestå av 3 ulike boligtyper fordelt på 7 eiertomter.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Hytte Hvaler

HYTTE HVALER

Hytte
Hvaler, Fredrikstad 

Størrelse: 70m2
Status: Forprosjekt

Ny erstatningshytte i skjærgården på Hvaler. Hytten er tilpasset eksisterende byggeskikk med små volumer og saltak. Glassganger knytter de små volumene sammen, åpner opp for dagslys og gir utsikt i alle retninger. Hytten er godt tilpasset tomtens svaberg med nærhet til fjorden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Helleskilfjellet

Helleskilfjellet

Hytte
Fredrikstad

Størrelse: 90 m2
Status: Pågående

Fritidsbolig med tilhørende anneks og flott sjøutsikt. Bygningen følger tomtens høydekoter og frigjør dermed uteområde på bakkeplan. Fasadelivet forskyves, slik at den oppfattes som flere mindre bygningsvolumer og oppleves som mindre i skala. Bygningen står på søyler i tre, for å gjøre minst mulig avtrykk på terrenget. Fasader og tak utføres i tre i en stedstilpasset naturfarge.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Sandslimarka

Sandslimarka

Transformasjon
Bergen

Størrelse: 40.000 m2
Status: Pågående

Bergensbanens nye knutepunkt, Sandslimarka, skal transformeres fra industri og næring til urbant bolig- og næringsområde.

Vi har i samarbeid med Reaktor og Hel Ved utarbeidet et skisseprosjekt som viser første kvartal og første skritt i transformasjonen.

264 nye boliger, coworking space, urbant landbruk, parsellhager, humleproduksjon og ølbryggerlaug, felles innendørs svømmebasseng, bergvarme, grønne tak, felles utekjøkken, utendørs lekeareal under tak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Café Wendelboe

Café Wendelboe

Rehabilitering
Grünerløkka, Oslo

Størrelse: 50 m2
Status: Bygget

Café Wendelboe på Grünerløkka har fått nytt interiør. De nye møblene er håndlaget av møbelsnekkeren i nabokvartalet.

Den røde teglsten sammen med treverket i møblene skaper en varm og rolig atmosfære for gjester og ansatte på kafeen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Tremannsbolig

Tremannsbolig

Ombygging av eksisterende
Fredrikstad

Størrelse: 410 m2
Status: Pågående

Enebolig transformeres til tremannsbolig. Fasader er kledd i liggende og stående trepanel med spiler for ulikt spill og for å skape dynamikk og harmoni. Tradisjonelt saltak og trekledning er i tråd med omgivelsen og detaljering og utforming gir et moderne uttrykk.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Oslo bys arkitekturpris

Oslo bys arkitekturpris

Utstilling
Fridtjof Nansens plass, Oslo

Størrelse: Varierende
Status: Bygget

Oslo bys Arkitekturpris deles ut årlig og har som mål å løfte frem den nyeste og beste Osloarkitekturen, samt å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling. Line Solgaard Arkitekter har vært med og arrangert utstillingen i flere år. Utstillingen er en del av Oslo Arkitekturtriennale.

Vi har hatt stor fokus på miljø ved utvikling av konseptet i år, og derfor er all rammeverk og dører i utstillingen i gjenbrukte materialer.

Foto: Sebastian Sanders

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Foten stupetårn

Foten stupetårn

Arkitektkonkurranse
Fredrikstad

Status: Avsluttet
Størrelse: 3 tårn på 1m, 5m og 10 m

Stupetårnet er plasert ved badeplass på svalbadene i Foten i Fredrikstad. Vårt forslag består av 3 frittstående tårn, og de kan dermed bygges trinnvis. Tårnene er laget av komposittmaterialer som har svært lang levetid, og er svært enkelt og rimelige å vedlikeholde.

Fredrikstad har innovative og høyteknologiske bedrifter med spesialkompetanse på både prosjektering og produksjon av komposittmaterialer, og det ville vært ekstra gøy å lage kortreiste tårn.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Town House

Townhouse

Infill boligbygg
Majorstuen, Oslo

Status: 180 m2
Størrelse: Pågående

Eksisterende endegavl er i dag tett og har liten bymessig estetisk verdi, og en ny og mer artikulert avslutning vil være berikende for kvartalet. Boligbygget blir et infill-townhouse i eksisterende kvartalstruktur og består av én boenhet. Townhouse -volumet er delvis hevet over gateplan og ivaretar dagens ferdsel under/gjennom bygget.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin