logo

«Ambisjonen er at det vi tegner skal ha et langsiktig perspektiv, være robust og eldes med verdighet».

Line Solgaard

Boliger
Boliger
Kontor og næringsbygg, boliger
Næringsbygg

Arkitekt Line Solgaard presenterer et av kontorets hytteprosjekter, et villmarksrefugium.

«Vi lengter etter denne uberørte naturen. Den gir oss ro til å komme mer i kontakt med oss selv».

Hytteprosjektet ligger på Kjerringholmen, en gruppe øyer i Ytre Hvaler nasjonalpark. Eierne kjøpte denne lille private øya for å bygge en fritidsbolig.

Hytta demonstrerer ideen om at store hus ikke nødvendigvis betyr mer livskvalitet. På bare 63 kvadratmeter med smart planløsning og koblingen mellom ute- og innemiljø, oppleves den generøs.

Konstruksjonen står på stålsøyler for å forstyrre landskapet så lite som mulig. Til gjengjeld virker landskapet som en  forlengelse av innendørsområdet.  Denne tilnærmingen med å «bygge mindre, bygge smart», behandle naturen med respekt og holde det økologiske fotavtrykket så lite som mulig, er en tilnærmet særnorsk tankegang, ettersom vi liker å tilbringe mye tid i naturen.

Å bygge nær vann innebærer å ha en ansvarlig forståelse av miljøet og naturen, hvor vi jobber med den, i stedet for mot den. Belønningen er et individuelt skue av naturen på forskjellige tider av året. Hyttene appellerer til alle sanser, og det er denne oppmerksomheten til naturens detaljer som gjør den spesiell. 

«Vi lengter etter den uberørte naturen. Den gir oss ro og muligheten til å komme mer i kontakt med oss selv».

Line Solgaard

Line Solgaard arkitekter presenterte prosjektet og utfordringene i Stjernehagen.

Hvordan lager vi et nabolag som inkluderer et mangfold av mennesker og inviterer alle til å være en del av fellesskapet?

Det spurte vi oss selv veldig tidlig da vi utviklet og jobbet med konkurransen om Stjernehagen, som vi vant i 2021. Prosjektet består av 130 boenheter, og vi jobber for tiden med den nye reguleringsplanen for området for å gjennomføre vår visjon om dette nye nabolaget.

Prosjektet ligger 15 minutters gange nord for Fredrikstad sentrum, ved siden av en stor park, et naturreservat og et eksisterende nabolag med eneboliger fra 1960- og 70-tallet. Det vil erstatte den aldrende ishockeyarenaen i byen med et boligområde, bygget rundt konseptet fellesskap, bærekraft, sosiale interaksjoner og naboforhold.

Bygningene er plassert rundt tre delvis offentlige gårdsrom. En rekke boligtyper og -størrelser sikrer et dynamisk nabolag. Dette gjør boligene tilgjengelige for et bredt spekter av familietyper og fremmer sosialt mangfold. Hver bygning har inngang fra fellesområdet på gårdsplassen, noe som sikrer spontane sosiale interaksjoner for å forhindre sosial isolasjon. I tillegg har hver bolig tilgang til private hager eller godt eksponerte terrasser.

Dette prosjektet søker å forbedre naboforholdene ved å skape en bærekraftig livsstil og fellesskapsfølelse. I hovedsak handler det om fellesarealer der det å møtes og hilse på hverandre føles uanstrengt og naturlig, noe som skaper et sunt fellesskap.

«Selve nabolaget får sjelden god nok oppmerksomhet i større prosjekter. Vakre og gjennomtenkte områder mellom bygninger utgjør en stor forskjell».

Bygging av syv frittliggende eneboliger med høy standard omgitt av natur.

Kvaliteten på et arkitektonisk prosjekt ligger i selve konstruksjonen, men også i forholdet til stedet.

Oredalstunet er en gruppe på syv romslige eneboliger på en tomt der det vokser flere hundre år gamle eiketrær. Denne bemerkelsesverdige egenskapen ved stedet var en åpenbar drivkraft bak prosjektet. Det tok sikte på å bevare rikdommen i den omkringliggende naturen for å ramme inn husene.

Trærnes nærhet til hvert hus betyr at folk er til stede i løvverket. Det filtrerer sollyset og beveger seg i brisen. Trærne er med på å forme atmosfæren i husene, og hele prosjektet er utformet for å dra nytte av denne verdien.

I en verden der menneskets miljøpåvirkning er ubestridelig, må utøvelsen av arkitektur være bevisst, respektere naturressursene våre og alltid være på jakt etter økologisk nøkternhet.

BREEAM-NOR er den internasjonale standarden for å vurdere miljøpåvirkningen av bygg, og vi er stolte av å være godkjent BREEAM-NOR AP.

“EQE, a house for all senses” Meeting with Mercedes-Benz

Architect Line Solgaard invites Mercedes-Benz to visit Slevik Cabin.

Communicating the agency’s creations to others in order to mutually strengthen our values and learn from one another is important. That’s why we invited the Mercedes-Benz press team during their road trip to Norway.

Through the prism of craftmanship and comfort, their team came to visit Slevik Cabin, Line’s own summer house on the coast of Oslofjord, and the latest cabin project of the office, Kjerringholmen, on a small island in Hvaler National Park.The office’s main hallmark is family houses and smart apartment complexes. We have a passion for developing solutions for a family’s specific needs.

Discussing craftmanship, passionate work, durability and materials use, is a common ground for our industries, and are parts of the job as architects to develop meaningful projects.