Kontorbygg

Miljøvennlig hovedkontor i trekonstruksjon
Fredrikstad

Rådhus i Bodø

Åpen Internasjonal Arkitektkonkurranse; Hedrende omtale
Nytt Rådhus, Bodø