logo

Semstunet

14 Boliger
Asker

Areal: 3 600 m2
Status: Pågående

På denne romslige tomten, som tidligere var en tradisjonell bondegård med tilhørende jorder, bygges det 14 eneboliger. Vi har valgt å dele opp tomten i like store deler, store nok til at hvert hus kan ha sin egen hage og bevare en landlig struktur.

Lekeplassene, møteplassene og husenes orientering bidrar til et aktivt nærmiljø, og gjør det mulig for naboene å skape et fellesskap med respekt for privatlivet. Hvert hus er nemlig litt rotert og forskjøvet i forhold til de andre, noe som sikrer god belysning, utmerket utsikt, men også privatliv og mindre innsyn.