logo

Lammenes

Næringspark
Hvaler

Område: 70000 m2
Status: Pågående

Denne nye næringsparken på Kirkeøy rommer lagerbygninger, båtopplag og verksteder for byggeopplæring, men har også planer om å bevare en stor del av skogen på stedet ved å anlegge en stor park på det ledige området. Lagerbygningene er hovedsakelig konstruert av tre, med en vertikal struktur som etterligner de omkringliggende trærne, for å integrere bygningene i landskapet. Rammeverket og fasadene er alle unike for hvert lager for å gi hver bygning en personlighet og gi stor fleksibilitet for de potensielle aktivitetene som bygningen kan være vertskap for. Studier av kledning av kompositttre og fibersementplater eller ren trekledning er i gang.