Categories
Forside

Boliger i kulturlandskap

Boliger i kulturlandskap

14 Eneboliger
Semsveien, Asker

Størrelse: 3.600 m2
Status: Pågående

Tomteområdet utgjør et langstrakt rektangel i østvest retning og er omtrent 11 mål. Omtrent 3 mål av tomten består av et gårdstun med bolig og låve og resterende er mark som ligger brakk.

Det planlegges å transformere eiendommen til boligområde for 14 frittliggende boliger med varierende arkitektonisk utforming. Boligene vris og forskyves i forhold til hverandre slik at alle får gode lys og utsiktforhold. Garasjer er integrert i boligene.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Hytte Hvaler

HYTTE HVALER

Hytte
Hvaler

Størrelse: 70m2
Status: Forprosjekt

Ny erstatningshytte i skjærgården på Hvaler. Hytten er tilpasset eksisterende byggeskikk med små volumer og saltak. Glassganger knytter de små volumene sammen, åpner opp for dagslys og gir utsikt i alle retninger. Hytten er godt tilpasset tomtens svaberg med nærhet til fjorden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Oredalstunet

Oredalstunet

Eneboliger
Oredalen, Fredrikstad 

Størrelse: 120 – 207 m²
Status: Pågående

I samarbeid med Solid Prosjekt har vi vært med på å utvikle 7 nye og moderne eneboliger i Oredalen. Utbyggingsområdet vil bestå av 3 ulike boligtyper fordelt på 7 eiertomter.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Sentrum brannstasjon

Sentrum brannstasjon

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse
Bjørvika, Oslo

Størrelse: 2.000 m2
Status: Avsluttet

Brannstasjon i harmoni med festningen. Et offentlig bygg i samspill med historiske rammer som viser samtid og fremtid i detaljering og miljøvennlig materialvalg.

En publikumsrettet førsteetasje hvor brannbiler kan betraktes, og en mer privat overetasje hvor et raster av tre skjermer for innsyn, men bevarer den flotte utsikten over Oslofjorden, nabobygg og grønne parker.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Lysning

Lysning

Arkitektkonkurranse; Vinner
Oslo

Størrelse: 124.500 m2
Status: Avsluttet

I forslaget “Lysning” bygges Høyblokken i regjeringskvartalet opp, mens resten av byggene har store gulvflater for å holde høyden nede. På denne måten kommer Høyblokken til sin rett som det symbolsk viktigste bygget. I utformingen av arbeidsplassene har teamet G8+ lagt vekt på å legge til rett for møteplasser på tvers av departementene og god kommunikasjon på internt og med byen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Hytte Slevik

Hytte Slevik

Hytte
Onsøy, Fredrikstad

Størrelse: 90 m2
Status: Bygget

Hytten ligger i Slevikkilen med utsikt over ytre Oslofjord. Det er benyttet stor variasjon av naturmaterialer som gir hytten stor detaljrikdom. Materialene vil eldes med verdighet og bare bli finere med tiden. 

God planløsning gir mange sengeplasser og ulike romsoner. Stort takutstikk skjermer for soloppvarming, og takvindu gir god luftgjennomstrømning på varme dager. Hytten er godt tilpasset tomten, og alt svaberg er bevart.

 

Foto: Einar Aslaksen og Oppi Christiansen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Kjerringholmen

Kjerringholmen

Hytte
Hvaler

Størrelse: 70 m2
Status: Pågående

Stedtilpasset hytte med tre soverom, kjøkken, stue, bad og entre, samt et gårdsrom skjermet fra vind. Fasader vil utføres i tre i en stedstilpasset naturfarge som harmonerer med omkringliggende natur.

Vi har lagt betydelig vekt på landskapstilpasning og å minimere bygningens eksponering i landskapsbildet. Dette har vi oppnådd ved å forskyve byggingens fasadeliv, slik at den oppfattes som flere mindre bygningsvolumer og oppleves som mindre i skala. Bygningen står på søyler, for å gjøre minst mulig avtrykk på terrenget.

Fritidsboligen plasseres på et sted på tomten med minst forskjell på kotehøyder og får dermed ikke en høy sokkel som dagens fritidsbolig har. Plasseringen frigjør mer brukbart uteområde hvor uteplass muliggjøres på tomtens laveste punkt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Kringsjågrenda

Kringsjågrenda

Tilbygg
Kringsjågrenda, Oslo

Størrelse: 45 m2
Status: Bygget

Eiendommen ligger på Kringsjå. Prosjektet omfatter riving av deler av eksisterende bolig og garasje, samt oppføring av tilbygg og ny garasje. 

Tilbygget spiller på lag med arkitekturen i det eksisterende bygget, men har et samtidsuttrykk i detaljeringen. Linjer og vinkler i det eksisterende bygget går igjen i tilbygget.

Tilbygget har akkurat som det eksisterende, en tydelig sokkel, vinduer i samme høyde, svart trepanel og samme takvinkel. Det er tegnet plassbygde garderober for best mulig arealutnyttelse.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Helleskilfjellet

Helleskilfjellet

Hytte
Fredrikstad

Størrelse: 90 m2
Status: Pågående

Fritidsbolig med tilhørende anneks og flott sjøutsikt. Bygningen følger tomtens høydekoter og frigjør dermed uteområde på bakkeplan. Fasadelivet forskyves, slik at den oppfattes som flere mindre bygningsvolumer og oppleves som mindre i skala. Bygningen står på søyler i tre, for å gjøre minst mulig avtrykk på terrenget. Fasader og tak utføres i tre i en stedstilpasset naturfarge.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Kaffehuset

Kaffehuset

Verneverdig bygg blir nytt kontorbygg
Tøyen, Oslo

Størrelse: 850 m2
Status: Bygget

Transformasjon av verneverdig bygg. Fra godterifabrikk til “Kaffehus” med kaffebrenneri, smaksrom, laboratorium og kontor.

Robuste materialer preger bygningen. Interiøret består av synlige betongoverflater, ståltrapper og osb-plater. Utvendig har bygningen fått en ny pusset fasade. Vinduer og dører går i svart.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin