Categories
Forside

Hytte Slevik

Hytte Slevik

Onsøy, Fredrikstad

Status : Bygget

Hytten ligger i Slevikkilen med utsikt over ytre Oslofjord. Det er benyttet stor variasjon av naturmaterialer som gir hytten stor detaljrikdom. Materialene vil eldes med verdighet og bare bli finere med tiden. 

God planløsning gir mange sengeplasser og ulike romsoner. Stort takutstikk skjermer for soloppvarming, og takvindu gir god luftgjennomstrømning på varme dager. Hytten er godt tilpasset tomten, og alt svaberg er bevart.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Sentrum brannstasjon

Sentrum brannstasjon

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse
Bjørvika, Oslo

Brannstasjon i harmoni med festningen. Et offentlig bygg i samspill med historiske rammer som viser samtid og fremtid i detaljering og miljøvennlig materialvalg.

En publikumsrettet førsteetasje hvor brannbiler kan betraktes, og en mer privat overetasje hvor et raster av tre skjermer for innsyn, men bevarer den flotte utsikten over Oslofjorden, nabobygg og grønne parker.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Kringsjågrenda

Kringsjågrenda

Tilbygg, Kringsjågrenda, Oslo

Status : Bygget

Eiendommen ligger på Kringsjå. Prosjektet omfatter riving av deler av eksisterende bolig og garasje, samt oppføring av tilbygg og ny garasje. Tilbygget spiller på lag med arkitekturen i det eksisterende bygget, men har et samtidsuttrykk i detaljeringen. Linjer og vinkler i det eksisterende bygget går igjen i tilbygget.

Tilbygget har akkurat som det eksisterende, en tydelig sokkel, vinduer i samme høyde, svart trepanel og samme takvinkel. Det er tegnet plassbygde garderober for best mulig arealutnyttelse.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Villaleiligheter

Villaleiligheter

75 leiligheter
Fredrikstad

Grønne villaleiligheter som danner en bymessig karakter, samtidig som de møter en lav villabebyggelse.

Balkonger og variasjon i fasadene bryter opp bygget i mindre enheter for å skape en individualitet til hver leilighet, samtidig som bygget vil oppleves mindre og mer luftig.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Kaffehuset

Kaffehuset

Verneverdig bygg blir nytt kontorbygg
Tøyen, Oslo

850 m2
Status: Bygget

Gamle Brynildsen slikkerifabrikk på Tøyen er transformert til «Kaffehus» med kaffeproduksjon, smaksrom, laboratorium og kontor.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Bjerkefaret

Bjerkefaret

To tomannsboliger
Bjerkefaret, Oslo

Status : Pågående

To tomannsboliger er plassert nennsomt i landskapet slikt at de får mest mulig utsyn, gode solforhold samtidig som du ikke skal ruve i omgivelsene. Store flotte vinduer er plassert mot fjorden. Mest mulig av gamle trær og natur er tatt vare på.

Boligene har et moderne og rent uttrykk og volumene er tilpasset terrenget. Husene er kledd i tegl og med innslag av tre. Materialvalg ivaretar miljøhensyn og er robuste.

Plassering av byggene er gjort også med hensyn til naboer og bevaring av biomangfold på eiendommen i tillegg til skjerming av støy fra veien.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Hytte Myhre

Hytte Myhre

Hytte
Skjelsbusund, Hvaler

50 m2
Status: Bygget

Hytten er bygget i strandsonen på Hvaler i et svært sårbart naturlandskap. Den nye hytten erstattet en eksisterende hytte på 25 m2 som ble revet. Og har samme plassering på tomten som tidligere hytte. Hytten har materialitet som integreres i landskapet, og den er tilpasset tomtens skrånende form.

Hytten er ikke tilgjenglig med bil, så alle byggematerialer ble fraktet med båt eller helikopter. Alt interiør er plassbygd og integrert i hyttens utforming og det har bidratt til en svært plasseffektiv hytte. Det er glidende overganger mellom ute og innearealer og det gjør både inne og uterom mer brukervennlige, og det gir følelse av stor romlighet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Boliger i kulturlandskap

Boliger i kulturlandskap

14 Eneboliger
Semsveien, Asker

Status: Detaljregulering

Tomteområdet utgjør et langstrakt rektangel i østvest-retning og er omtrent 11 mål. Omtrent 3 mål av tomten består av et gårdstun med bolig og låve og resterende er mark som ligger brakk.

Det planlegges å transformere eiendommen til boligområde for 14 frittliggende boliger med varierende arkitektonisk utforming. Boligene vris og forskyves i forhold til hverandre slik at alle får gode lys og utsiktforhold. Garasjer er integrert i boligene.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Lyse Montessori

Lyse Montessori

Verneverdig skolebygg
Ullern, Oslo

Status : Bygget

Vi har utført en rehabilitering av Montessoriskolen Lyse som er et verneverdig bygg. Villa Lyse på Ullern ble i sin tid tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og den er nå grunnskole for Montessoriskolen Lyse.

Bygget er registrert på Gule Lister. Det er utført mindre utvendige og innvendig tiltak gjennom tidene, men de opprinnelige kvalitetene, som gulv, himling, dører og vinduer er stort sett bevart i hovedfløyen i plan 1 og noe i plan 2.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Marnetveien

Marnetveien

Enebolig
Marnetveien, Fredrikstad

Status: Pågående

Denne enebolig er plassert på svalbadene i Fredrikstad. Den tunge basen i betong går gjennom hele bygget og blir til mur på husets forside og til utekjøkken på baksiden. Beliggenheten er tilpasset solens bevegelse og stedets terreng. Vi har valgt robuste materialer som vil eldes med verdighet.

Boligen er delt opp i flere volumer i tegl, tre og glass. Første etasje omkranser et atrium som åpnes mot vest for å slippe kveldsolen inn. Dette gir et privat og vindskjemaet uteareal med utekjøkken, spiseplass og plass til lek. Fasadene belegges med teglstein i en farge som ligner svaberget slik at bygget oppleves som om det vokser ut av terrenget.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin