Categories
Forside

Oredalstunet

Oredalstunet

Eneboliger
Oredalen, Fredrikstad 

Størrelse: 120 – 207 m²
Status: Pågående

I samarbeid med Solid Prosjekt har vi vært med på å utvikle 7 nye og moderne eneboliger i Oredalen. Utbyggingsområdet vil bestå av 3 ulike boligtyper fordelt på 7 eiertomter.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Hytte Hvaler

HYTTE HVALER

Hytte
Hvaler, Fredrikstad 

Størrelse: 70m2
Status: Forprosjekt

Ny erstatningshytte i skjærgården på Hvaler. Hytten er tilpasset eksisterende byggeskikk med små volumer og saltak. Glassganger knytter de små volumene sammen, åpner opp for dagslys og gir utsikt i alle retninger. Hytten er godt tilpasset tomtens svaberg med nærhet til fjorden.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Hytte Slevik

Hytte Slevik

Hytte
Onsøy, Fredrikstad

Størrelse: 90 m2
Status: Bygget

Hytten ligger i Slevikkilen med utsikt over ytre Oslofjord. Det er benyttet stor variasjon av naturmaterialer som gir hytten stor detaljrikdom. Materialene vil eldes med verdighet og bare bli finere med tiden. 

God planløsning gir mange sengeplasser og ulike romsoner. Stort takutstikk skjermer for soloppvarming, og takvindu gir god luftgjennomstrømning på varme dager. Hytten er godt tilpasset tomten, og alt svaberg er bevart.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Sentrum brannstasjon

Sentrum brannstasjon

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse
Bjørvika, Oslo

Størrelse: 2.000 m2
Status: Avsluttet

Brannstasjon i harmoni med festningen. Et offentlig bygg i samspill med historiske rammer som viser samtid og fremtid i detaljering og miljøvennlig materialvalg.

En publikumsrettet førsteetasje hvor brannbiler kan betraktes, og en mer privat overetasje hvor et raster av tre skjermer for innsyn, men bevarer den flotte utsikten over Oslofjorden, nabobygg og grønne parker.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Boliger i kulturlandskap

Boliger i kulturlandskap

14 Eneboliger
Semsveien, Asker

Størrelse: 3.600 m2
Status: Pågående

Tomteområdet utgjør et langstrakt rektangel i østvest retning og er omtrent 11 mål. Omtrent 3 mål av tomten består av et gårdstun med bolig og låve og resterende er mark som ligger brakk.

Det planlegges å transformere eiendommen til boligområde for 14 frittliggende boliger med varierende arkitektonisk utforming. Boligene vris og forskyves i forhold til hverandre slik at alle får gode lys og utsiktforhold. Garasjer er integrert i boligene.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Kringsjågrenda

Kringsjågrenda

Tilbygg
Kringsjågrenda, Oslo

Størrelse: 45 m2
Status: Bygget

Eiendommen ligger på Kringsjå. Prosjektet omfatter riving av deler av eksisterende bolig og garasje, samt oppføring av tilbygg og ny garasje. 

Tilbygget spiller på lag med arkitekturen i det eksisterende bygget, men har et samtidsuttrykk i detaljeringen. Linjer og vinkler i det eksisterende bygget går igjen i tilbygget.

Tilbygget har akkurat som det eksisterende, en tydelig sokkel, vinduer i samme høyde, svart trepanel og samme takvinkel. Det er tegnet plassbygde garderober for best mulig arealutnyttelse.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Helleskilfjellet

Helleskilfjellet

Hytte
Fredrikstad

Størrelse: 90 m2
Status: Pågående

Fritidsbolig med tilhørende anneks og flott sjøutsikt. Bygningen følger tomtens høydekoter og frigjør dermed uteområde på bakkeplan. Fasadelivet forskyves, slik at den oppfattes som flere mindre bygningsvolumer og oppleves som mindre i skala. Bygningen står på søyler i tre, for å gjøre minst mulig avtrykk på terrenget. Fasader og tak utføres i tre i en stedstilpasset naturfarge.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Kaffehuset

Kaffehuset

Verneverdig bygg blir nytt kontorbygg
Tøyen, Oslo

Størrelse: 850 m2
Status: Bygget

Transformasjon av verneverdig bygg. Fra godterifabrikk til “Kaffehus” med kaffebrenneri, smaksrom, laboratorium og kontor.

Robuste materialer preger bygningen. Interiøret består av synlige betongoverflater, ståltrapper og osb-plater. Utvendig har bygningen fått en ny pusset fasade. Vinduer og dører går i svart.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Villaleiligheter

Villaleiligheter

75 leiligheter
Fredrikstad

Størrelse: 6.800 m2
Status: Avsluttet

Grønne villaleiligheter som danner en bymessig karakter, samtidig som de møter en lav villabebyggelse.

Balkonger og variasjon i fasadene bryter opp bygget i mindre enheter for å skape en individualitet til hver leilighet, samtidig som bygget vil oppleves mindre og mer luftig.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Categories
Forside

Hytte Myhre

Hytte Myhre

Hytte
Skjelsbusund, Hvaler

Størrelse: 50 m2
Status: Bygget

Hytten er bygget i strandsonen på Hvaler i et svært sårbart naturlandskap. Den nye hytten erstattet en eksisterende hytte på 25 m2 som ble revet. Og har samme plassering på tomten som tidligere hytte.

Hytten har materialitet som integreres i landskapet, og den er tilpasset tomtens skrånende form. Hytten er ikke tilgjenglig med bil, så alle byggematerialer ble fraktet med båt eller helikopter.

Alt interiør er plassbygd og integrert i hyttens utforming og det har bidratt til en svært plasseffektiv hytte. Det er glidende overganger mellom ute og innearealer og det gjør både inne og uterom mer brukervennlige, og det gir følelse av stor romlighet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin