Hovedkontor for solid

Kontorbygg i trekonstruksjon
Rolvsøy, Fredrikstad

Størrelse: 8000 m2
Status: Arkitektkonkurranse

Nytt hovekontor for Solid med fokus på miljøvennlige løsninger. Hovekonstruksjon og kledning i tre. Soleller på tak og fasade, og kompakt bygningskropp rundt et atrium. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin