FRA INSTITUSJON TIL BOLIGER

Mulighetsstudie
Fredrikstad

Størrelse: 3 000 m2
Antall leiligheter: 35

Mulighetsstudie for transformasjon av eksterende bygg i tegl. Byggets struktur er bevart, og det er tilført en ekstra etasje før for å gi flere gode boliger.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin