Hytte Kjerringholmen

Hytte
Hvaler

Størrelse: 60 m2
Status: Detaljprosjekt

Ny hytte på Kjerringholmen med flott utsikt sør mot Løperen og Ytre Hvaler nasjonalpark. Form og materialitet er stedstilpasset svaberg og vegetasjon på tomten. Dispensasjon og rammetillatelse ble gitt sommeren 2021 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av våren 2022.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin