STJERNEHAGEN

Arkitektkonkurranse; Vinner
Fredrikstad

Størrelse: 13 000 m2
Status: Pågående

Line Solgaard Arkitekter er i et pararelloppdrag valgt som arkitekt for utviklingen av Stjernehall-tomten i Fredrikstad.

I forslaget “Traratoppen“ er natur og landskap viktig. Grøntdraget, som eksisterte på stedet opprinnelig, er reetablert og skaper en offentlig tursti gjennom området, gir adkomst til boligbebyggelse og inneholder overvannshåndtering i form av regnbed.

Det er 129 boliger på tomten som er organisert rundt fire tun. Det er en stor variasjon i typologier og boligstørrelser, hvilket sikrer et godt nabolag. Hver bolig har inngang fra tun og fellesarealer, samt private hager og terrasser med gode solforhold.

Vinnerprosjektet Traratoppen er utarbeidet i samarbeid med Studio Sted, NaturRestaurering, Erichsen & Horgen samt samfunnsviter og forsker på byutvikling Erling Dokk Holm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin