Kjerringholmen

Hytte
Hvaler

Størrelse: 70 m2
Status: Pågående

Stedtilpasset hytte med tre soverom, kjøkken, stue, bad og entre, samt et gårdsrom skjermet fra vind. Fasader vil utføres i tre i en stedstilpasset naturfarge som harmonerer med omkringliggende natur.

Vi har lagt betydelig vekt på landskapstilpasning og å minimere bygningens eksponering i landskapsbildet. Dette har vi oppnådd ved å forskyve byggingens fasadeliv, slik at den oppfattes som flere mindre bygningsvolumer og oppleves som mindre i skala. Bygningen står på søyler, for å gjøre minst mulig avtrykk på terrenget.

Fritidsboligen plasseres på et sted på tomten med minst forskjell på kotehøyder og får dermed ikke en høy sokkel som dagens fritidsbolig har. Plasseringen frigjør mer brukbart uteområde hvor uteplass muliggjøres på tomtens laveste punkt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin