Sandslimarka

Transformasjon
Bergen

Størrelse: 40.000 m2
Status: Pågående

Bergensbanens nye knutepunkt, Sandslimarka, skal transformeres fra industri og næring til urbant bolig- og næringsområde.

Vi har i samarbeid med Reaktor og Hel Ved utarbeidet et skisseprosjekt som viser første kvartal og første skritt i transformasjonen.

264 nye boliger, coworking space, urbant landbruk, parsellhager, humleproduksjon og ølbryggerlaug, felles innendørs svømmebasseng, bergvarme, grønne tak, felles utekjøkken, utendørs lekeareal under tak.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin