Townhouse

Infill boligbygg
Majorstuen, Oslo

Status: 180 m2
Størrelse: Pågående

Eksisterende endegavl er i dag tett og har liten bymessig estetisk verdi, og en ny og mer artikulert avslutning vil være berikende for kvartalet. Boligbygget blir et infill-townhouse i eksisterende kvartalstruktur og består av én boenhet. Townhouse -volumet er delvis hevet over gateplan og ivaretar dagens ferdsel under/gjennom bygget.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin