Marnetveien

Enebolig
Marnetveien, Fredrikstad

Størrelse: 230 m2
Status: Pågående

Denne enebolig er plassert på svalbadene i Fredrikstad. Den tunge basen i betong går gjennom hele bygget og blir til mur på husets forside og til utekjøkken på baksiden.

Beliggenheten er tilpasset solens bevegelse og stedets terreng. Vi har valgt robuste materialer som vil eldes med verdighet. Boligen er delt opp i flere volumer i tegl, tre og glass.

Første etasje omkranser et atrium som åpnes mot vest for å slippe kveldsolen inn. Dette gir et privat og vindskjemaet uteareal med utekjøkken, spiseplass og plass til lek. Fasadene belegges med teglstein i en farge som ligner svaberget slik at bygget oppleves som om det vokser ut av terrenget.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin