Hytte Myhre

Hytte
Skjelsbusund, Hvaler

Størrelse: 50 m2
Status: Bygget

Hytten er bygget i strandsonen på Hvaler i et svært sårbart naturlandskap. Den nye hytten erstattet en eksisterende hytte på 25 m2 som ble revet. Og har samme plassering på tomten som tidligere hytte.

Hytten har materialitet som integreres i landskapet, og den er tilpasset tomtens skrånende form. Hytten er ikke tilgjenglig med bil, så alle byggematerialer ble fraktet med båt eller helikopter.

Alt interiør er plassbygd og integrert i hyttens utforming og det har bidratt til en svært plasseffektiv hytte. Det er glidende overganger mellom ute og innearealer og det gjør både inne og uterom mer brukervennlige, og det gir følelse av stor romlighet.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin