Helstøpt

Åpen Internasjonal Arkitektkonkurranse; Hedrende omtale
Nytt Rådhus, Bodø

Størrelse: 11.000 m2
Status: Avsluttet

Vårt forslag til Bodø Rådhus er å skape et samlingspunkt for hele byen og regionen, som tar utgangspunkt i Bodøs unike karakter, natur, kultur og historie. Rådhuset er Bodøs storstue og et sted der nåtid møter fortid og hvor kultur og historie danner utgangspunkt for fremtidens møteplass.

Ved pragmatisk tilnærming til program, eksisterende bebyggelse, klima og omgivelser har vi utarbeidet «Helstøpt» som komplementerer eksisterende Rådhus og tidligere bankbygg slik at de sammen danner ett helhetlig Rådhus, tilpasset den urbane konteksten. Innvendig er de sammenføyd med trinnfrie overganger og sammenhengende planer slik at det nye Rådhuset oppleves som ett helhetlig bygg der alle arealer er tilgjengelige for alle.

Rådhusets hovedpulsåre er den offentlige vertikale stien som ligger mellom og rundt de to lysgårdene midt i bygget. Stien binder sammen politiske rom, sosiale rom, utstillingsrom og alle enhetene i kommunens forvaltning. Hovedetasjen på bakkenivå binder Rådhuset til byen med ett sammenhengende trinnfritt platå.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin