Boliger i kulturlandskap

26 Eneboliger og tomannsboliger
Semsveien, Asker

Størrelse: 3.600 m2
Status: Pågående

Tomteområdet utgjør et langstrakt rektangel i østvest retning og er omtrent 11 mål. Omtrent 3 mål av tomten består av et gårdstun med bolig og låve og resterende er mark som ligger brakk.

Det planlegges å transformere eiendommen til boligområde for 14 frittliggende boliger med varierende arkitektonisk utforming. Boligene vris og forskyves i forhold til hverandre slik at alle får gode lys og utsiktforhold. Garasjer er integrert i boligen26

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin