Kringsjågrenda

Tilbygg
Kringsjågrenda, Oslo

Størrelse: 45 m2
Status: Bygget

Eiendommen ligger på Kringsjå. Prosjektet omfatter riving av deler av eksisterende bolig og garasje, samt oppføring av tilbygg og ny garasje. 

Tilbygget spiller på lag med arkitekturen i det eksisterende bygget, men har et samtidsuttrykk i detaljeringen. Linjer og vinkler i det eksisterende bygget går igjen i tilbygget.

Tilbygget har akkurat som det eksisterende, en tydelig sokkel, vinduer i samme høyde, svart trepanel og samme takvinkel. Det er tegnet plassbygde garderober for best mulig arealutnyttelse.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin