Bjerkefaret

To tomannsboliger
Bjerkefaret, Oslo

Størrelse: 650 m2
Status: Pågående

To tomannsboliger er plassert nennsomt i landskapet slikt at de får mest mulig utsyn, gode solforhold samtidig som du ikke skal ruve i omgivelsene. Store flotte vinduer er plassert mot fjorden. Mest mulig av gamle trær og natur er tatt vare på.

Boligene har et moderne og rent uttrykk og volumene er tilpasset terrenget. Husene er kledd i tegl og med innslag av tre. Materialvalg ivaretar miljøhensyn og er robuste.

Plassering av byggene er gjort også med hensyn til naboer og bevaring av biomangfold på eiendommen i tillegg til skjerming av støy fra veien.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin