illustrasjon om oss

Om firmaet

Line Solgaard Arkitekter AS er et ungt arkitektkontor med for tiden tre erfarne medarbeidere, som har varierte og spennende prosjekteringsoppgaver. Vi er oppført i WILD-CARD registeret som Wild Card kontor. Vi arbeider med alt fra mindre innredningsoppdrag til store og komplekse bygningsoppgaver. Kontoret har spesiell kompetanse innenfor universell utforming, miljø-og energiprosjektering og antikvarisk rehabilitering.

Line Solgaard er grunnlegger og partner med 15 års erfaring fra offentlige kulturbygg og store komplekse kontorbygg prosjektert ihht TEK 10, BREEAM-sertifisering og universell utforming.

Vi samarbeider tett med flere andre kontorer. Vi kan i forkant av ethvert større prosjekt hente ekstra kapasitet og kompetanse utenfra, og vi har knyttet til oss konsulenter som kan bidra konkret inn i prosjekter med løsningshjelp.

Organisering av oppdrag

Vi vil at alle prosjekter gjennomføres med de riktige og nødvendige ressurser. Dette er viktig både for kunden og oss. Vi har en oversiktlig organisasjon og beslutningsveiene er korte. Kontinuitet er viktig for kvaliteten og økonomien i et prosjekt. Hvert prosjekt har en ansvarlig prosjektleder, som organiserer prosjektet innad på kontoret, og som har overordnet ansvar for løsninger, gjennomføring, fremdrift og økonomi. Hver medarbeider har ansvar for sitt utførte arbeid, og samarbeider tett med prosjektleder. Prosjektlederen ivaretar kontakten mot oppdragsgiveren, og eventuelle samarbeidende konsulenter Som prosjektleder vil vi også organisere andre fag, og ha ansvaret for å koordinere disse. Det er viktig med tverrfaglig forståelse, åpenhet og problemløsing underveis i hele prosessen.

Kvalitetssikring

Vi har et kvalitetssikringssystem som brukes aktivt i alle prosjektsammenhenger. Vi har egen KS ansvarlig som svarer for kontinuerlig oppdatering av våre KS rutiner. Alle medarbeidere er innsatt i dette arbeidet, og har høyt fokus på kvalitetssikring.

Vi mener at arkitektur skjer i møtet mellom mennesker Vi gjennomfører alle oppgave med entusiasme, menneskelighet og profesjonell dyktighet.